Bir seans neye benzer

Bir Regresyon Çalışması seansı danışanın mekana varışı ile başlar. Öncesinde karşılıklı sohbet şeklinde başlar. Danışana terapiye geliş amacını ve kişisel bilgilerini öğrenmeye yönelik bir form verilir. Bu formda seansın ses kaydının yapılacağına dair bilgi de verilir. Danışandan bu formu imzalaması beklenir.

Seanslar kaydedilir ancak tamamen güvenlik amacıyladır ve kullanma amacı yoktur. Sadece depolanır ve gerekli hallerde geri dönüş yapılabilir.

Daha sonra öngörüşme devam eder. Danışanın neden ve hangi konuyu çözümlemek amacıyla geldiği öğrenilir. Kısaca hayatında iz bırakan konular ve genel ilişkileri hakkında bilgi alınır. Terapi hedefleri belirlenir. Sorunun çözümü için birden fazla seans gerekebileceği de açıklanır.

Öngörüşme bittikten sonra danışan uzanır ve seansa geçilir. Amaç danışanı uykudan alışık olduğu rahatlama pozisyonuna geçirerek geçmiş anılarına ulaşmasını kolaylaştırmaktır.

Sonra yavaş yavaş, sakin ve sessiz bir ortamda ve yumuşak bir ses tonu ile danışanın hafif bir trans seviyesine ulaşması ve geçmiş yaşam anılarına erişmesi sağlanır.

Burada hatırlama bir film şeridi gibi gerçekleşmez ancak belli belirsiz bir görüntü ya da his şeklinde olabilir. Bu arada danışan sürecin farkındadır ve kontrol kendisindedir. Sadece sorulan sorulara cevap verir. Bu şekilde geçmiş yaşam keşfi tamamlanır.

Sonrasında bu seansta düğüm diye tabir edilebilecek konular çözümlenir ve gerekirse çeşitli psikodrama yöntemleri de kullanılarak o geçmiş anıların enerji bedeninde oluşturduğu izler şifalanır.

Yavaşça uyandırılan danışanın kendisine gelmesi için bir süre verilir ve sonrasında yine sohbet şeklinde kısa bir değerlendirme yapılır.

Seans sonrasında danışanla bağ koparılmaz ve geri bildirim almak ve destek vermek amacıyla iletişim halinda kalınır.